Расценки стоматологов Центра семейной медицины «Medicum» (город Таллин)

Kood Teenuse / uuringu nimetus Hind EUR
5440 HAMBAKAUNISTUS 1 HAMBALE KOOS PAIGALDAMISEGA 35,00
5470 AMPUTATSIOON, EKSTIRPATSIOON 15,00
5471 ÜHE JUUREKANALI TÖÖTLEMINE 45,00
5472  KAHE JUUREKANALI TÖÖTLEMINE 60,00
5473 KOLME JUUREKANALI TÖÖTLEMINE 90,00
5474 RAVIMI ASETAMINE JUUREKANALISSE 23,00
5475 JUUREKANALI TÄITMINE ÜHE KANALIGA HAMBAL 32,00
5476 JUUREKANALITE TÄITMINE KAHE KANALIGA HAMBAL 64,00
5477 JUUREKANALITE TÄITMINE KOLME KANALIGA HAMBAL 96,00
5478 JUUREKANALITE TÄITMINE NELJA KANALIGA HAMBAL 128,00
5479 OBTUREERUNUD JUUREKANALI  TÖÖTLEMINE 35,00
5480 IGA JÄRGNEVA JUUREKANALI TÖÖTLEMINE 30,00
5481 MTA ASETAMINE 40,00
5482 KOFFERDAMI ASETAMINE 7,00
5483 PERMAFLOW ASETAMINE JUUREKANALITE SUUDMEOSADE ISOLEERIMISEKS 10,00
5484 VANA JUURETÄIDISE EEMALDAMINE JUUREKANALIST 20,00
5499 KIRJALIK RAVIPLAAN 27,00
5500 KONSULTATSIOON 15,00
5501 PROFÜLAKTILINE KONTROLLVISIIT 25,00
5502 INJEKTSIOONANESTEESIA 9,00
5503 APLIKATSIOONIANESTEESIA 4,00
5504 ÜHE HAMBA VÕI TÄIDISE LIHVIMINE VÕI POLEERIMINE 6,00
5505 TIHVTI VÕI KRUVI ASETAMINE 16,00
5506 VANA TÄIDISE EEMALDAMINE 7,00
5507 HAMBAKIVI EEMALDAMINE ÜHELT HAMBALT 4,00
5508 KÜRETAAZ ÜHE HAMBA ULATUSES 8,00
5509 MEDIKAMENDI APLIKATSIOON ÜHE HAMBA ULATUSES 5,00
5510 HAMBAKATU,HAMBAKIVI JA PIGMENTATSIOONIDE EEMALDAMINE ÜHELT HAMBAKAARELT SOODAPRITSIGA 45,00
5511 1 HAMBA VALGENDAMINE (SEESPIDINE MEETOD) KOOS AJUTISE TÄIDISEGA 25,00
5512 1 HAMBA VALGENDAMINE (VÄLISPIDINE MEETOD) 16,00
5513 HAMBAKAUNISTUSE PAIGALDUS 15,00
5514 VISIIDITASU 5,00
5515 VÄLJASPOOL JÄRJEKORDA VÕI REGISTREERIMATA PATSIENDI TEENINDAMINE, LISANDUB OSUTATUD TEENUSE MAKSUMUS 17,00
5521 AJUTINE TÄIDIS 10,00
5522 ÜHE PINNA KLAASIONOMEERTÄIDIS 22,00
5523 KAHE PINNA KLAASIONOMEERTÄIDIS 28,00
5524 KOLME PINNA KLAASIONOMEERTÄIDIS 34,00
5525 KLAASIONOMEERTÄIDIS MÄLUMISPINNA TAASTAMISEKS 39,00
5526 VÄIKESE ÜHE PINNA VALGUSKÕVASTUV KOMPOSIITTÄIDIS 29,00
5527 KESKMINE JA SÜGAV ÜHE PINNA VALGUSKÕVASTUV KOMPOSIITTÄIDIS 34,00
5528 KAHE HAMBAPINNA VALGUSKÕVASTUV KOMPOSIITTÄIDIS 42,00
5529 KOLME HAMBAPINNA VALGUSKÕVASTUV KOMPOSIITTÄIDIS 48,00
5530 MÄLUMISPINNA, HAMBA LÕIKESERVA ULATUSLIK TAASTAMINE 57,00
5531 HAMBAKROONI TÄIELIK TAASTAMINE VALGUSKÕVASTUVA KOMPOSIIDIGA 81,00
5532 HAMBA EESPINNA VÕI TEHISKROONI FASSETI TAASTAMINE VALGUSKÕVASTUVA KOMPOSIIDIGA (LAMINAAT) 76,00
5533 VÄIKE ÜHE PINNA AMALGAAMTÄIDIS 20,00
5534 KESKMINE JA SÜGAV ÜHE PINNA AMALGAAMTÄIDIS 23,00
5535 KAHE HAMBAPINNA AMALGAAMTÄIDIS 30,00
5536 KOLME HAMBAPINNA AMALGAAMTÄIDIS 33,00
5537 MÄLUMISPINNA, HAMBA LÕIKESERVA ULATUSLIK TAASTAMINE AMALGAAMTÄIDISEGA 40,00
5538 HAMBAKROONI VÕI KÖNDI TÄIELIK TAASTAMINE AMALGAAMTÄIDISEGA 47,00
5550 ESMAABI VÕI KIRURGILINE KONSULTATSIOON 15,00
5555 HÜGIEENIÕPETUS 10,00
5600 PROTEESIMISALANE KONSULTATSIOON 15,00
5601 DIAGNOSTILINE MUDEL, VASTASMUDEL, TÖÖMUDEL 18,00
5602 ALGINAATJÄLJEND 15,00
5603 SILIKOONJÄLJEND 22,00
5604 KROONI TSEMENTEERIMINE 18,00
5605 KROONI EEMALDAMINE 20,00
5606 AJUTINE PLASTMASSKROON PREPAREERITUD HAMBALE (DIREKTSELT  VALMISTATUD) 25,00
5607 PLASTMASSKROON (LABORIS VALMISTATUD) 75,00
5608 METALLOKERAAMILINE KROON 220,00
5609 PORTSELANKROON 270,00
5610 PORTSELANLAMINAAT 270,00
5611 TÄISVALUKROON VÕI -HAMMAS 115,00
5612 TÄISVALUKROON VÕI -HAMMAS PLASTMASSFASSETI JA MÄLUMISPINNAGA 155,00
5613 TÄISVALUKROON VÕI -HAMMAS KOMPOSIIDIST FASSETI JA MÄLUMISPINNAGA VÕI KAETUNA KOMPOSIIDIGA 160,00
5614 TÄISVALU TIHVTKÖNTPANUS ÜHE TIHVTIGA (VÄÄRISMETALLIST TÖÖLE LISANDUB METALLI HIND) 95,00
5615 LISATIHVT 42,00
5616 METALLPANUS (LISANDUB VÄÄRISMETALLI HIND) 110,00
5617 KOMPOSIITPANUS 135,00
5618 PORTSELANPANUS 270,00
5619 OSALISE PLAATPROTEESI BAASIS 200,00
5621 ÜKS KVALITEETHAMMAS 16,00
5622 LIHTKLAMBER, TRAADIST 16,00
5623 VALATUD METALLKARKASS PLAATPROTEESI TUGEVDAMISEKS 53,00
5624 TOTAALPROTEES ÜLA- VÕI ALALÕUALE KOMPLEKSHIND 370,00
5625 TOTAALPROTEESI  OMAOSALUS TÄISMAHUS PROTEESIHÜVITISE KORRAL 115,00
5626 INDIVIDUAALLUSIKAS 45,00
5627 TUGIBÜÜGELPROTEESI VALATUD KARKASS KOOS BAASITEGA 350,00
5628 VALATUD TUGIKLAMBER 40,00
5629 LIHTNE PROTEESILUKK 205,00
5630 TÄPNE PROTEESILUKK 280,00
5631 PURRE 202,00
5632 JUUREANKUR 195,00
5633 FREESITUD TAPP 67,00
5635 PROTEESI ÜMBERBASEERIMINE 64,00
5636 PROTEESIMURRU PARANDUS 50,00
5637 HAMBA LISAMINE PROTEESILE (LISANDUB HAMBA HIND) 53,00
5638 TIHVTHAMMAS 250,00
5639 KERGESILD-MARYLAND 240,00
5640 LASERKEVITUS, JOOTMINE 47,00
5641 VAHAHAMMUSTUS 13,00
5642 HAMBUMUSKAPE 175,00
5643 KOMBINEERITUD MUDEL 30,00
5644 KAHEKIHILINE SUUKAITSE 120,00
5645 KOLMEKIHILINE SUUKAITSE 130,00
5646 TIFTKÖNTPANUS CERCON ZIRCONIAL 183,00
5647 TÄISKERAAMILINE KROON CERCON ZIRCONIAL 380,00
5648 ÜLESVAHATUS 1 HAMMAS 13,00
5651 KLAASFIIBERTIHVTI ASETAMINE JA HAMBAKÖNDI TAASTAMINE DIREKTSELT 87,00
5652 MODELLEERITUD HAMMAS EEMALDATAVAS PROTEESIS 50,00
5653 TUGIBÜÜGELPROTEESI KAVANDAMINE 23,00
5656 KANTUD PROTEESI REGULATSIOON JA KORRIGEERIMINE 25,00
5657 KANTUD PROTEESI PUHASTAMINE HAMBALABORIS VÕI TIHENDI VAHETUS (LISANDUB TIHENDI HIND) 32,00
5658 HAMBUMUS KÕVAL BAASISEL 40,00
5700 ÜHEJUURELISE HAMBA EEMALDAMINE 22,00
5701 MITMEJUURELISE HAMBA EEMALDAMINE 37,00
5702 HAMBA VÕI JUURE RASKENDATUD EEMALDAMINE 64,00
5703 HAMBA EEMALDAMINE OSTEOTOOMIAGA 120,00
5704 OSALISELT LÕIKUNUD TARKUSEHAMBA EEMALDAMINE 78,00
5705 RETINEERITUD HAMBA EEMALDAMINE 150,00
5706 MITMEJUURELISE HAMBA HEMISEKTSIOON + OSALINE EEMALDAMINE 57,00
5707 ABSTSESSI AVAMINE, DREENI ASETAMINE 20,00
5708 KIRURGILINE KONTROLLVISIIT 10,00
5709 ÕMBLUSTE ASETAMINE 13,00
5710 HAAVAKATTE ASETAMINE 13,00
5711 ALVEOLIIDI, PERIKORONARIIDI KIRURGILINE RAVI 22,00
5712 KEELE VÕI HUULE FRENULOPLASTIKA 86,00
5713 TSÜSTOTOOMIA / TSÜSTEKTOOMIA 122,00
5714 HAMBAKROONI KIRURGILINE PIKENDAMINE 30,00
5715 HAMBAKROONI KIRURGILINE VABASTAMINE 49,00
5716 ALALÕUALIIGESESSE RAVIMI SÜSTIMINE JA TERAPEUTILINE TESTIMINE 10,00
5717 GINGIVOPLASTIKA 4 HAMBA ULATUSES 55,00
5718 HAMBA REPLANTATSIOON 48,00
5719 HEALOOMULISTE KASVAJATE EEMALDAMINE 95,00
5720 SÜLJEKIVI EEMALDAMINE NÄÄRMEJUHAST 89,00
5721 BIOPSIA VÕTMINE SUUÕÕNEST 32,00
5722 VESTIBULOPLASTIKA, EKSOSTOOSI EEMALDAMINE 55,00
5723 LAHTINE KÜRETAAŽ KUNI 4 HAMBA ULATUSES 85,00
5724 KAHE HAMBA AJUTINE ZIINIMINE 39,00
5725 IGA JÄRGNEVA HAMBA AJUTINE ZIINIMINE 19,00
5726 ÜHE IMPLANTAADI  PAIGALDAMINE – ANKYLOS 640,00
5727 TÄISKERAAMILINE IMPLANTAADI KROON SUPRAKONSTRUKTSIOONIGA 750,00
5733 METALLOKERAAMILINE IMPLANTAADI KROON SUPRAKONSTRUKTSIOONIGA 620,00
5734 TÄISKERAAMILINE IMPLANTAADI KROON TSIRKOONIUMABUTMENDIL 1100,00
5735 II ETAPI KIRURGIA IMPLANTOLOOGIAS 75,00
5736 IMPLANTAADI JÄRELKONTROLL KOOS RÖNTGENÜLESVÕTTEGA 20,00 
5737 IMPLANTAADI EEMALDAMINE 15,00
5738 LAPIOPERATSIOON KUNI 4 HAMBA ULATUSES 85,00
5739 MODIFITSEERITUD WIDMANI LAPIOPERATSIOON 160,00
5740 PÕSKKOOPA PÕHJA AUGMENTATSIOON 450,00
5741 KUNSTLUU 1 DOOS 72,00
5742 MEMBRAANI PAIGALDAMINE 221,00
5743 MEMBRAANI KINNITUSNAEL 45,00
5744 LUUKRUVI 36,00
5745 NÄO LESIOONI EKSTSISIOON 95,00 
5746 ULATUSLIK LUUPLASTIKA 185,00
  SUUHÜGIENISTI TEENUSED  
5800 SUUHÜGIENISTI KONSULTATSIOON 15,00
5801 PROFÜLAKTILISED MENETLUSED KUNI 30 MIN (PASTAPUHASTUS, SUUHÜGIEENI JA ABIVAHENDIDE ÕIGE KASUTAMISE ÕPETUS) 25,00
5802 TOITUMISANALÜÜS 25,00
5803 PROFÜLAKTILINE KOMPLEKSVISIIT (STAATUS, AIR-FLOW, SUPRAGINGIVAALSETE LADESTUSTE EEMALDAMINE, SUUHÜGIEENIVAHENDITE KASUTAMISE ÕPETUS) 65,00
5804 SÜLJETESTID 1 TEST 40,00
5805 SÜLJETESTID (KOMPLEKSUURING) 70,00
5806 KAITSELAKKIMINE, 1 HAMMAS 5,00
5807 SILANDI ASETAMINE, 1 HAMMAS 5,00
5808 SUBGINGIVAALSETE LADESTUSTE EEMALDAMINE, 1 HAMMAS 8,00
5809 SUPRAGINGIVAALSETE LADESTUSTE EEMALDAMINE 4,00
5810 AIR-FLOW HAMMASTE PUHASTUS 45,00
5811 VALGENDUSKAPE KODUSEKS VALGENDAMISEKS ÜHELE LÕUALE 90,00
5820 TOOTH MOUSSE HAMBAKREEM KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA 16,00
5821 SUULOPUTUSLAHUS KOOS KASUTAMISE ÕPETUSEGA 7,00
5822 RAVIOTSTARBELINE HAMBAPASTA KOOS KASUTAMISE ÕPETUSEGA 7,00
5829 INTERPROX MICRO HAMBAVAHEHARI (6 TK) KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA 5,00
5832 OPALESCENCE VALGENDAV PASTA 133G KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA 16,00
5834 OPALESCENCE VALGENDUSGEEL 4 X 1.2 ML KOOS KASUTAMISE ÕPETAMISEGA 40,00
5835 OPALESCENCE KAPED KOOS VALGENDUSGEELIGA, 10TK 98,00
5841 VALGENDUSJÄRGNE TUNDLIKKUSEVASTANE GEEL KAPES KASUTAMISEKS 1,2 ML 10,00
  ORTODONDI TEENUSED  
5900 ORTODONTILINE KONSULTATSIOON 15,00
5901 ORTODONTILISE RAVIPLAANI KOOSTAMINE 27,00
5902 BAASIS- VÕI KAITSEPLAAT 47,00
5903 HORISONTAALNE VÕI KALDPINNAGA SUULAE PLAAT 64,00
5904 ÜHESUUNALINE VINT 16,00
5905 KAHESUUNALINE VINT 22,00
5906 KOLMESUUNALINE VINT 32,00
5907 RETENTSIOONIKAAR 17,00
5908 SURVELING 10,00
5909 KÄESARNANE, S-KUJULINE JA PROTAKTSIOONIVEDRU 14,00
5910 DESORIENTATSIOONIKAPE KAHE HAMBA ULATUSES 29,00
5911 ÜMARKLAMBER 11,00
5912 ADAMSI KLAMBER 19,00
5913 HAMBUMUSE AJUTINE TÕSTMINE TÄIDISMATERJALIGA ÜHEL HAMBAL 20,00
5914 KONTROLLMUDEL 18,00
5915 KOMPLITSEERITUD ORTODONTILINE APARAAT 105,00
5916 VÕRU KOOS KINNITAMISEGA 20,00
5917 TUUBIK VÕRULE 14,00
5918 ÜKS KLEEBITAV TUUBIK 17,00
5919 ÜKS TUUBIK VÕRULE LISAELEMENDIGA 20,00
5920 KAHE ELEMENDI JOOTMINE 10,00
5921 PALATINAALNE KONKS 13,00
5922 NUPP KOOS PAIGALDUSEGA HAMBALE 23,00
5923 ÜHE HAMBA EEL- VÕI JÄRELTÖÖTLUS ELEMENDI FIKSEERIMISEKS VÕI EEMALDAMISE JÄRGSELT 6,00
5924 QUAD-HELIX (ILMA VÕRUDETA) 65,00
5925 PALATINAALKAAR VÕI LINGVAALKAAR ILMA VÕRUDETA 65,00
5926 KOHAHOIDJA ILMA VÕRUTA 29,00
5927 EKSTRAORAALSE APARAADI KOMPLEKSHIND 130,00
5928 FUNKTSIONAALNE APARAAT HAMBUMUSANOMAALIA KORRIGEERIMISEKS 170,00
5929 SUUST EEMALDATAVA APARAADI KORRIGEERIMINE JA ELEMENTIDE AKTIVEERIMINE 7,00
5930 SUUST MITTE-EEMALDATAVA APARAADI MAHAVÕTMINE, AKTIVEERIMINE JA SUHU KINNITAMINE 22,00
5931 RETENTSIOONIAPARAADI KONTROLL + KORRIGEERIMINE 8,00
5932 ÜKS BREKET KINNITUSEGA (METALL) 27,00
5933 ÜKS BREKET KINNITUSEGA (CLARITY, GOLD, DIMOND) 42,00
5934 BREKETI TAGASI KLEEPIMINE 7,00
5935 MÜOFUNKTSIONAALNE APARAAT 96,00
5936 RETEINERI KLEEPIMINE 6 HAMBA ULATUSES 82,00
5937 KIIRE PALATINAALNE LAIENDAJA 100,00
5938 ORTODONTILINE VAHA 3,00
5939 ÜKS LIHTNE KAAR KOOS FIKSEERIMISEGA 23,00
5940 ÜKS KEERUKAS KAAR KOOS FIKSEERIMISEGA 32,00
5941 BREKETSÜSTEEMI KONTROLL, LIG. AKTIVEERIMINE ÜHEL KAAREL 15,00
5942 ALGINAATJALJEND 15,00
5943 DIAGNOSTILISTE MUDELITE KOMPLEKSHIND (2 JÄLJENDIT+2MUDELIT) 45,00
5944 KUMMI LIGATUURID, ELASTNE KETT, ELASTSED LIGATUURID, KOBAYASHI LIG. ÜHE BREKETI KAARE JAOKS 4,00
5945 COMFORT COVER 8,00
5946 ESSIX RETEINER 70,00
  HAMBARAVI RÖNTGEN  
6060 HAMMASTE PANORAAMÜLESVÕTE 15,00
6059 INTRAORAALNE HAMBAÜLESVÕTE 10,00
6060C RÖNTGENÜLESVÕTTE SALVESTAMINE CD-LE 5,00
6061 KOLJU KÜLGÜLESVÕTE 15,00